Tại sao là chúng tôi?

TƯ VẤN DỊCH VỤ KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ

Theo quy định, Doanh nghiệp:

 • Xây dựng và duy trì hệ thống kế toán trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký kinh doanh.
 • Tự khai thuế và tự chịu trách nhiệm.
 • Quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 3 năm hoặc 5 năm.
 • Bị truy thu thuế hay nộp phạt nếu hệ thống kế toán không được kiểm soát tốt.

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên kế toán của Làm Việc Thông Minh sẽ thay mặt doanh nghiệp:

 • Xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, BHXH, BHYT.
 • Giải quyết công việc nhanh gọn nhờ các mối quan hệ tốt với cơ quan chức năng.
 • Giảm thiểu hợp lý việc nộp thuế cho Doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán thuế


DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
GÓI DỊCH VỤ (ĐƠN VỊ: 1,000VNĐ)
TIẾT KIỆM
CƠ BẢN
HOÀN CHỈNH
1. Tư vấn vấn đề thông dụng
  - Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định
  - Hướng dẫn quản lý hóa đơn, sử dụng Token,…
2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý
  - Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT
  - Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý
  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
  - Báo cáo thuế TNDN quý
3. Quản lý sổ sách kế toán
  - Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, sổ cái,….theo quy định
  - Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
  - In sổ và đóng sổ kế toán
4. Báo cáo quyết toán năm
  - Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
  - Bảng cân đối kế toán
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Bảng cân đối tài khoản
  - Quyết toán thuế TNCN năm
  - Lập và nộp báo cáo thống kê
5. Đứng tên kế toán trưởng
  - Thay mặt Doanh nghiệp xử lý vấn đề thuế phát sinh
6. Tư vấn chuyên sâu
  - Tư vấn thủ tục kế toán - thuế chuyên sâu
  - Tư vấn cân đối khoản mục chi phí, các vấn đề pháp lý đi kèm phát sinh chi phí


DỊCH VỤ
& THƯƠNG MẠI

  Theo phát sinh (chứng từ <25)
  - Không phát sinh
300
500
1,500
  - Phụ thu / 1 chứng từ
20
30
50
 Theo trọn gói (> 25 chứng từ)
800
1,300 - 2,000
2,700 - 3,500


SẢN XUẤT
& XÂY DỰNG

  Theo phát sinh (chứng từ <25)
  - Không phát sinh
300
600
1,800
  - Phụ thu / 1 chứng từ
20
40
80
  Theo trọn gói (> 25 chứng từ)
800
1,600 - 2,500
3,800 - 6,000

Ghi chú: Phụ thu chi phí đi lại trong nội thành : 100,000 - 300,000đ/tháng

Lưu ý khi chọn dịch vụ kế toán thuế "gói tiết kiệm":

 • Chỉ phù hợp với doanh nghiệp rất nhỏ mới thành lập.
 • Chưa phát sinh nhiều doanh thu và chi phí.
 • Không có nhu cầu quản lý sổ sách và quyết toán năm.
 • Rủi ro về bị phạt rất lớn khi Doanh nghiệp bắt đầu phát triển.